Prečo firmy radi používaju ITIL?

Veľké firmy používajú ITIL, pretože poskytuje osvedčené postupy a štandardy pre riadenie IT služieb, čo zlepšuje efektivitu, kvalitu a spoľahlivosť IT procesov a pomáha dosahovať podnikové ciele a stratégie. Taktiež umožňuje lepšiu koordináciu a komunikáciu medzi oddeleniami a zvýšenie hodnoty...

Ako je štrukturovaná knižnica ITIL?

Hlavné oblasti ITIL-u sú rozdelené do niekoľkých kníh, z ktorých každá sa zaoberá určitou časťou ITSM zodpovedajúcou životnému cyklu danej služby alebo produktu. Medzi 5 základných ITIL oblastí patrí: ITIL Service Strategy – Definuje stratégiu služieb a jej vzťah k...

Je možné použiť ITIL postupy univerzálne na akúkoľvek organizáciu?

Vďaka svojej flexibilite a univerzálnosti je ITIL vhodný pre rôzne typy organizácií bez ohľadu na ich veľkosť a odvetvie, a mnohé spoločnosti ho používajú na zlepšenie riadenia IT a zvýšenie hodnoty poskytovaných služieb.

Čo je ITIL?

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) je jeden z najrozšírenejších a najznámejších knižníc správy služieb informačných technológií (ITSM). Bol vyvinutý v Spojenom kráľovstve na konci 80. rokov 20. storočia a odvtedy sa stal de facto štandardom v mnohých organizáciách po celom...

Existuje štandard pre poskytovanie ITSM služieb?

Áno, medzi najznámejšie ITSM knižnice patria: ITIL (Information Technology Infrastructure Library) ISO/IEC 20000 (Medzinárodný štandard pre správu služieb informačných technológií) COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies) Tieto knižnice poskytujú odporúčané postupy a štandardy pre implementáciu ITSM v organizáciach.

Čo je cieľom ITSM?

Cieľom ITSM je zabezpečiť, aby informačné technológie boli riadené efektívne a poskytovali hodnotu pre organizáciu. Pomocou ITSM organizácie môžu dosiahnuť nasledujúce výhody: Zlepšená kvalita poskytovaných IT služieb. Optimalizácia procesov a zvýšenie efektivity. Lepšie porozumenie a plnenie požiadaviek zákazníkov. Zníženie rizika...