Áno, medzi najznámejšie ITSM knižnice patria:

  • ITIL (Information Technology Infrastructure Library)
  • ISO/IEC 20000 (Medzinárodný štandard pre správu služieb informačných technológií)
  • COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies)

Tieto knižnice poskytujú odporúčané postupy a štandardy pre implementáciu ITSM v organizáciach.