ServiceNow [Service Portal]

Service Portal v ServiceNow slúži ako užívateľské rozhranie, ktoré umožňuje organizáciám vytvárať moderné a prispôsobené portály pre ich zákazníkov a zamestnancov. Hlavným cieľom portálu je poskytnutie jednoduchého a efektívneho spôsobu / miesta pre objednávanie služieb, získavanie informácií a vykonávanie rôznych podnikových činností bez potreby priamych kontaktov s IT oddelením alebo inými internými skupinami.

ServiceNow [Backend]

ServiceNow [Backend]“ označuje časť platformy ServiceNow, ktorá sa zameriava na riadenie a správu všetkých procesov a funkcií prebiehajúcich na pozadí. Je to miesto, kde sa spravujú dáta potrebné pre rôzne služby a procesy, a kde sa vykonávajú rôzne automatizované úlohy a operácie.

ServiceNow [Workspaces]

Workspaces ponúkajú vizuálne atraktívne a ľahko ovládateľné prostredie, ktoré umožňuje užívateľom intuitívne pracovať s dátami v platforme bez nutnosti hlbokých technických znalostí. V ServiceNow je možné vybudovať Workspace šitý na mieru, to znamená, že sa v ňom roznym užívateľom budú zobrazovať rôzne odkazy a informácie na základe úrovne ich prístupu.

ServiceNow [Dashboards]

Dashboards v ServiceNow poskytujú dôležité metriky a štatistitky vo forme vizuálnych prvkov ako sú grafy, tabuľky či diagramy. Tieto prvky sú zvyčajne konfigurované podľa potrieb a preferencií užívateľov.