Zopár faktov na úvod

Aké výhody prináša práca so ServiceNow?

Práca pre popredné svetové spoločnosti

Platforma je leadrom na trhu pre riadenie a správu IT služieb (ITSM), a preto ju často využívajú stredne veľké a veľké spoločnosti. Získaš tak bohaté skúsenosti a spoznáš business procesy úspešných firiem pôsobiacich na svetových trhoch.

Nadštandadné platové ohodnotenie

Pracovať s produktom, ktorý je prémiovou značkou vo svojej oblasti je zvyčajne spojené s vyšším ohodnotením. Nielen skúsení ServiceNow experti, ale aj mladí juniori môžu počítať s odmenou, ktorá zodpovedá vedúcemu postaveniu produktu na trhu.

Stabilné zázemie spojené s možnosťou kariérneho rastu

Spojiť svoju kariéru so ServiceNow znamená, že o tvoje služby bude záujem nielen teraz, ale aj v budúcnosti. Záleží len na tebe kam to až dotiahneš. Svetu ITSM vládne táto platforma už teraz a jej dominancia má potenciál ďalej narastať.

Role pri práci so ServiceNow
Role pri práci so ServiceNow
Role pri práci so ServiceNow

Aké pracovné pozície ponúka práca so ServiceNow?

Pôsobiť na projektoch budeš zvyčajne v jednej z doleuvedených rolí. Závisieť to bude od tvojich znalostí, skúseností a oblasti, v ktorej sa budeš chcieť naďalej rozvíjať.

Oslovenie ServiceNow konzultant zväčša znamená, že vieš alternovať podľa potreby projektu, v ktorejkoľvek z týchto rolí.

Hlavnou úlohou ServiceNow developera je úprava existujúcich, prípadne vývoj nových funkcionalít systému a to na základe presne definovaných požiadaviek.

Rola developer je v drvivej väčšine vstupnou bránou do sveta ITSM. Ponúka možnosť budovania kariéry v leveloch junior / medior / senior developer. Je tiež výborným odrazovým mostíkom pre uplatnenie v roli business analytika, či architekta.

Úlohou business analytika je komunikácia s klientom za účelom lepšieho pochopenia jeho požiadaviek a ich upresnenia. Business analytik by mal vedieť ukázať klientovi možnosti, ktoré systém ponúka.

Jednak tie, ktoré sa dajú sa dosiahnuť konfiguráciou, ale aj tie, ktoré je možné dosiahnuť prispôsobením systému na mieru, tzv. customizáciou. Jeho úlohou je tiež určiť hranice toho, čo systém ešte dokáže a čo už je za hranicou ponúkaných možností.

Získané poznatky premieta business analytik do tzv. user stories. Tie sú dokumentom, z ktorého developer pri implementácii detailne popísanej požiadavky vychádza.

Rola architekta predpokladá výbornú znalosť platformy, jej možností a jednotlivých modulov. Cieľom je určiť čo možno najlepší prístup k riešeniu zadanej úlohy použitím dostupných nástrojov.

Architekt zároveň dohliada na dodržiavanie princípov best practice, kvalitu kódu, kvalitu technickej dokumentácie a celkovú kvalitu a funkčnosť doručeného riešenia.

Táto rola sa spája s najvyším platovým ohodnotením, ktoré je na druhej strane vyvážené mierou zodpovednosti, znalostí a skúseností (...a nepochybne aj stresu ;))

Zobraziť viac

Znalosť frameworkov a agilných metód vývoja softwaru bude pri pohovore tvojím plus

Platformu ServiceNow používajú spoločnosti na správu a riadenie svojich IT služieb. Preto je veľkou výhodou ak už máš v oblasti ITSM (IT Service Management) nejaké skúsenosti a poznáš základné pojmy ako product-owner, staheholder, sprint, prípadne si držiteľom nejakého z certifikátov preukazujúcich tieto znalosti. 

Obrázok 1: Vizualizácia Agile SCRUM framework

ITIL

Hovorí ti niečo pojem knižnica infraštruktúry informačných technológií (IT Infrastructure Library), ktorá sumarizuje skúseností z praxe (best practice) z oblasti riadenia IT služieb (ITSM)?

Znalosti v oblasti ITIL sú výborným základom pre lepšie pochopenie a digitalizáciu business procesov za účelom ich optimalizácie a nasadzovania v praxi.

Agile Scrum

Výhodou je znalosť niektorej z agilných metodík vývoja softwaru, ideálne Agile Scrum predstavujúceho iteratívny a inkrementálny spôsob riadenia vývoja softwaru.

Stretneš sa s ním pri každom projekte, preto je dobré poznať jeho základné elementy a a pojmy.

SAFe

Scaled Agile framework (SAFe) je škálovateľným typom frameworku, teda súborom pravidiel, praktík a odporúčaní, za účelom dosiahnutia tzv. business agility, teda schopnosti firiem reagovať na zmeny technologické alebo trhové. Na rozdiel od od metodiky Agile Scrum, je určený pre riadenie viacerých teamov v rámci organizácie.

Primárnymi dôvodmi uplatňovania tohto frameworku je zvýšenie spokojnosti zamestnancov, rýchlejší time-to-martket time, či zvýšenie kvality a produktivity.

Technológie a programovacie jazyky

S čím sa pri práci so ServiceNow stretneš?

Platforma využíva známe jazyky a technológie. Úplným základom je znalosť databázových systémov, ich výhod a vzťahov medzi tabuľkami.
Potrebné je mať aspoň základný prehľad o webových službách (Web Services – REST API, SOAP), poznať ich význam, základné HTTP metódy a typy dátových štruktúr, ktoré sa pri nich používajú. 
Okrem toho sa pri práci so ServiceNow stretneš s doleuvedenými technológiami.

Výhody, ktoré nemá každý

Budeš môcť využívať tieto benefity

O stránke ...

Stránka pracuj-v-it.sk je osobným blogom. Vznikla za účelom sprostredkovania informácii o platforme ServiceNow, jej výhodách a možnostiach využitia znalostí z oblasti manažmentu IT služieb na slovenskom pracovnom trhu.

ServiceNow platforma ponúka širokú škálu možností pre uplatnenie sa a to nielen skúsených IT expertov, ale aj čerstvých absolventov vysokých škôl, či ľudí ktorí svoju kariéru vidia vo svete informačných technológií, majú chuť sa vzdelávať a chcú bližšie spoznať technologické prostredie a business procesy veľkých korporácií.