Hlavné oblasti ITIL-u sú rozdelené do niekoľkých kníh, z ktorých každá sa zaoberá určitou časťou ITSM zodpovedajúcou životnému cyklu danej služby alebo produktu. Medzi 5 základných ITIL oblastí patrí:

  1. ITIL Service Strategy – Definuje stratégiu služieb a jej vzťah k podnikovým cieľom.
  2. ITIL Service Design – Zaoberá sa návrhom nových alebo zmenených služieb.
  3. ITIL Service Transition – Zaoberá sa implementáciou nových alebo zmenených služieb.
  4. ITIL Service Operation – Zameriava sa na bežné prevádzkové aktivity IT služieb.
  5. ITIL Continual Service Improvement – Podporuje neustále zlepšovanie kvality a efektívnosti IT služieb.