Cieľom ITSM je zabezpečiť, aby informačné technológie boli riadené efektívne a poskytovali hodnotu pre organizáciu. Pomocou ITSM organizácie môžu dosiahnuť nasledujúce výhody:

  1. Zlepšená kvalita poskytovaných IT služieb.
  2. Optimalizácia procesov a zvýšenie efektivity.
  3. Lepšie porozumenie a plnenie požiadaviek zákazníkov.
  4. Zníženie rizika pri implementácii nových technológií a zmien.
  5. Merať a monitorovať výkonnosť IT prostredníctvom KPI (Kľúčové ukazovatele výkonu).
  6. Zlepšenie komunikácie medzi IT oddelením a ostatnými časťami organizácie.