Vďaka svojej flexibilite a univerzálnosti je ITIL vhodný pre rôzne typy organizácií bez ohľadu na ich veľkosť a odvetvie, a mnohé spoločnosti ho používajú na zlepšenie riadenia IT a zvýšenie hodnoty poskytovaných služieb.