Veľké firmy používajú ITIL, pretože poskytuje osvedčené postupy a štandardy pre riadenie IT služieb, čo zlepšuje efektivitu, kvalitu a spoľahlivosť IT procesov a pomáha dosahovať podnikové ciele a stratégie. Taktiež umožňuje lepšiu koordináciu a komunikáciu medzi oddeleniami a zvýšenie hodnoty poskytovaných IT služieb pre zákazníkov.