Kde nájdem informácie o ServiceNow platforme?

Informácie o ServiceNow platforme môžete nájsť na niekoľkých miestach: Oficiálna webová stránka spoločnosti ServiceNow – www.servicenow.com Dokumentácia ServiceNow – docs.servicenow.com Community portál – www.servicenow.com/community YouTube – www.youtube.com/results?search_query=ServiceNow Na YouTube nájdeš o ServiceNow množstvo zaujímavých videí, ktoré ti prinesú viac informácií...

Viem si ServiceNow systém pozrieť sám a vyskúšať?

Áno, je možné si ServiceNow systém pozrieť a vyskúšať. Spoločnosť ServiceNow ponúka tzv. bezplatnú skúšobnú verziu, ktorú si môžete vyžiadať a získať prístup k platforme na obmedzený čas. Pre viac informácií prosím klikni na: https://www.servicenow.com/lpdem/demonow-all.html

Aký je základný stavebný prvok v ServiceNow?

Základným stavebným prvkom v ServiceNow je „Záznam“ (Record). Záznamy sú jednotkami dát, ktoré uchovávajú informácie o rôznych entitách alebo udalostiach v platforme. Každý typ záznamu predstavuje konkrétnu udalosť alebo objekt v ServiceNow, napríklad incident, problém, žiadosť, zmena, konfiguračný záznam (CI)...

Aké technológie používa ServiceNow?

ServiceNow je postavený na viacerých moderných technológiách, ktoré zabezpečujú jeho funkčnosť a výkonnosť. Niektoré z kľúčových technológii, ktoré ServiceNow využíva, sú: JavaScript: ServiceNow používa JavaScript ako hlavný programovací jazyk pre tvorbu skriptov a logiky na platforme. JavaScript je výkonný a...

Aké výhody poskytuje platforme ServiceNow cloudové prostredie?

Cloudové prostredie poskytuje niekoľko výhod, vrátane: Flexibilita: Používatelia môžu pristupovať k platforme ServiceNow z akéhokoľvek miesta a zariadenia s pripojením na internet. Škálovateľnosť: Cloudové riešenie umožňuje jednoduché rozširovanie kapacity a zdrojov podľa potreby, čo je obzvlášť užitočné pre organizácie s...

V akom prostredí beží platforma ServiceNow?

Platforma ServiceNow beží v cloudovom prostredí. ServiceNow je postavený na cloudovej infraštruktúre a je k dispozícii ako Software as a Service (SaaS) riešenie. To znamená, že používatelia a organizácie nemusia inštalovať žiadny softvér alebo hardvér na svojich vlastných serveroch. Namiesto...