ServiceNow je postavený na viacerých moderných technológiách, ktoré zabezpečujú jeho funkčnosť a výkonnosť.
Niektoré z kľúčových technológii, ktoré ServiceNow využíva, sú:

  1. JavaScript: ServiceNow používa JavaScript ako hlavný programovací jazyk pre tvorbu skriptov a logiky na platforme. JavaScript je výkonný a univerzálny jazyk, ktorý umožňuje prispôsobovať a rozširovať rôzne funkcie a moduly.
  2. HTML a CSS: ServiceNow používa HTML (HyperText Markup Language) a CSS (Cascading Style Sheets) na tvorbu užívateľského rozhrania a rozloženia obsahu vo widgetoch, stránkach a ďalších elementoch.
  3. AngularJS: AngularJS je open-source JavaScriptový framework, ktorý ServiceNow využíva na tvorbu interaktívnych užívateľských rozhraní a dynamických komponentov.
  4. MariaDB databáza: je základným databázovým systémom platformy.