Základným stavebným prvkom v ServiceNow je „Záznam“ (Record). Záznamy sú jednotkami dát, ktoré uchovávajú informácie o rôznych entitách alebo udalostiach v platforme. Každý typ záznamu predstavuje konkrétnu udalosť alebo objekt v ServiceNow, napríklad incident, problém, žiadosť, zmena, konfiguračný záznam (CI) a pod.