Cloudové prostredie poskytuje niekoľko výhod, vrátane:

  1. Flexibilita: Používatelia môžu pristupovať k platforme ServiceNow z akéhokoľvek miesta a zariadenia s pripojením na internet.
  2. Škálovateľnosť: Cloudové riešenie umožňuje jednoduché rozširovanie kapacity a zdrojov podľa potreby, čo je obzvlášť užitočné pre organizácie s meniacimi sa požiadavkami.
  3. Správa a údržba: ServiceNow prevádzkuje a spravuje cloudovú infraštruktúru, čo uľahčuje administráciu a údržbu pre používateľov.
  4. Bezpečnosť: ServiceNow poskytuje vyššiu úroveň zabezpečenia a ochrany dát, čo je kritické pre dôležité a citlivé informácie organizácie.