Informácie o ServiceNow platforme môžete nájsť na niekoľkých miestach:

  1. Oficiálna webová stránka spoločnosti ServiceNow – www.servicenow.com
  2. Dokumentácia ServiceNow – docs.servicenow.com
  3. Community portál – www.servicenow.com/community
  4. YouTube – www.youtube.com/results?search_query=ServiceNow
    Na YouTube nájdeš o ServiceNow množstvo zaujímavých videí, ktoré ti prinesú viac informácií o jej jednotlivých moduloch, pluginoch, funkciách a možnostiach