Ako vyzerá tzv. User story?

Základom každej user story je popis požiadavky na novú funkcionalitu alebo produkt. Je často písaná z pohľadu užívateľa, napr.: „Ako užívateľ, chcem mať možnosť resetovať svoje heslo, aby som mohol získať prístup k svojmu účtu, ak zabudnem svoje heslo.“ To...

Ako vyzerá pracovný deň architekta ServiceNow?

ServiceNow architekt je človek so skvelou znalosťou platformy a jej jednotlivých modulov. Jeho úlohou je návrh, plánovanie a implementácia komplexných IT riešení (napr. integrácia ServiceNow s inými platformami, optimalizácia CMDB, tvorba HR portálu a pod.). Architekt zároveň dohliada na správnosť...

Ako vyzerá bežný pracovný deň ServiceNow analytika?

Úlohou ServiceNow analytika je získanie, analýza a transformácia užívateľských požiadaviek, ktoré sú komunikované zo strany klienta používajúceho systém ServiceNow, do tzv. user stories, teda záznamov presne definujúcich požiadavku, ktorú treba implementovať. Jeho pracovný deň pozostáva z analýzy a návrhu riešení,...

Ako vyzerá bežný pracovný deň ServiceNow developera?

Bežný pracovný deň ServiceNow developera štartuje zvyčajne tzv. standupom, teda krátkou poradou, na ktorej každý člen agile tímu podá krátku správu o svojej činnosti za predchádzajúci deň. Následne môže nasledovať standup s klientom, na ktorom je zákazník informovaný o aktuálnom...