Úlohou ServiceNow analytika je získanie, analýza a transformácia užívateľských požiadaviek, ktoré sú komunikované zo strany klienta používajúceho systém ServiceNow, do tzv. user stories, teda záznamov presne definujúcich požiadavku, ktorú treba implementovať. Jeho pracovný deň pozostáva z analýzy a návrhu riešení, množstva komunikácie a online meetingov.