Bežný pracovný deň ServiceNow developera štartuje zvyčajne tzv. standupom, teda krátkou poradou, na ktorej každý člen agile tímu podá krátku správu o svojej činnosti za predchádzajúci deň. Následne môže nasledovať standup s klientom, na ktorom je zákazník informovaný o aktuálnom stave a priebehu riešenia požiadaviek. Po týchto stretnutiach sa developer venuje analýze a implementácii požiadaviek definovaných v tzv. user stories, riešeniu incidentov, testovaniu a ladeniu svojho kódu, dokumentácii kódu či mentoringu mladších kolegov.