Základom každej user story je popis požiadavky na novú funkcionalitu alebo produkt.
Je často písaná z pohľadu užívateľa, napr.:

„Ako užívateľ, chcem mať možnosť resetovať svoje heslo,
aby som mohol získať prístup k svojmu účtu,
ak zabudnem svoje heslo.“

To vyjadrujeme anglickým spojením:
GIVEN …
WHEN …
THEN …

Dodržiavanie tejto šablóny pri písaní User Story pomáha tímu lepšie pochopiť požiadavku, analyzovať a ohadnúť čas potrebný pre jej implementáciu a nakoniec overiť, či bola úspešne ukončená a spĺňa očakávania.