Skratka „ITSM“ označuje Information Technology Service Management, čo v preklade znamená správu služieb informačných technológií. ITSM si môžeš predstaviť ako knižnicu (alebo rámec, resp. metodológiu), inými slovami sadu postupov a nástrojov, ktoré organizáciám umožňujú spravovať a poskytovať služby súvisiace s informačnými technológiami koncovým používateľom.