Nežijeme v ideálnom svete a neexistuje ideálna žena a ani ideálny muž.
Existuje však ideál ServiceNow kandidáta, ktorý sa asi nedá dosiahnuť (je mu však blízko jeden košický kolega ;)) a jeho vlastnosti sú:

1. Ovládanie nemeckého a anglického jazyka
2. Skvelé logické myslenie a schopnosť hľadať súvislosti a prepojenia
3. Výborné komunikačné zručnosti
4. Záujem o technológie
5. Trpezlivosť pri riešení zložitých problémov
6. Chuť neustále sa vzdelávať a učiť nové veci
7. Prirodezná osobnosť a schopnosť podeliť sa s vedomosťami
7. a mnoho ďalších pozitívnych vlastností

Najdôležitejšia je ale chuť a vôľa ísť si za svojím cieľom, a preto tak ako v iných oblastiach aj v ServiceNow dokážeš toho veľa, ak sa budeš dostatočne snažiť.