img 1 1

Aké zručnosti by mal mať ServiceNow kandidát?

Detailné informácie o potrebných zručnostiach, ktoré daná ServiceNow pozícia vyžaduje sú vždy uvedené v konkrétnej pracovnej ponuke, ktorú nájdeš na stránkach Profesia.sk

Accenture | Otvorené pozície pre ServiceNow

Na pohovore je najdôležitejšie byť samým sebou a brať ho ako možnosť zistenia toho, či si vhodný kandidát pre túto pracovnú pozíciu.

Každý uchádzač musí ovládať minimálne anglický jazyk na komunikatívnej úrovni, nemčina je veľkým plusom.

Z technických zručností je výborné mať prehľad a skúsenosť s písaním kódu aspoň v jednom programovacom jazyku, mať v malíčku databázové systémy, vedieť niečo o webových službách, mať logické uvažovanie, schopnosť riešiť úlohy samostatne a v neposlednom rade chuť vzdelávať sa.

Technické zručnosti (hard skills)

Databázové systémy a SQL

ServiceNow je platforma založená na tabuľkách. V tabuľkách je uložené všetko. Dáta, prepojenia, heslá, dokonca aj samotný zoznam tabuliek v ServiceNow je len ďalšia tabuľka. Je preto potrebné poznať základy databázových systémov a rozumieť im. Rozumieť tomu, aké výhody prinášajú, ako sú v nich dáta uchovávané a poprepájané a aké typy vzťahov medzi tabuľkami existujú.

HTML, CSS, Javascript

Jednotlivé stránky v ServiceNow sú mixom HTML kódu, CSS a Javascriptu. Je fajn rozumieť jednotlivým zápisom v HTML, spôsobu budovania rozloženia stránok pomocou tagov a kaskádových štýlov, či možnosti manipulácie kódu pomocou jazyka Javascript.

Backendová časť ServiceNow je postavená na Javascripte bežiacom na serveri. Často sa teda stretneš s písaním menších častí kódu v tomto jazyku aj pre backend. Netreba mať však obavy, pretože sa vo väčšine jedná o jednoduchšie zápisy, ktoré sa nedajú porovnať s plnoformátovým kódovaním a budovaním štruktúr na aké sú zvyknutí čistokrvní programátori.

Logické myslenie a trpezlivosť

Schopnosť hľadať súvislosti, prepojenia a spôsoby riešenia úloh je veľmi dôležitou súčasťou práce s platformou ServiceNow. Často budeš musieť nájsť spôsob akým sa dopracovať k úspešnej implementácii zadania a chce to jednoducho trpezlivosť. Ak máš problém vydržať 5 minút na jednom mieste, nechoď chytať ryby, a rovnaká analógia by sa dala aplikovať na prácu so ServiceNow.

Komunikačné a prezentačné zručnosti (soft skills)

Pri práci so ServiceNow budeš na dennej báze komunikavať v rámci teamu pomocou aplikácie MS Teams, či iných kolaboračných nástrojov. Schopnosť jasnej a zrozumiteľnej komunikácie je preto nevyhnutným predpokladom nielen pre prácu business analytikov, ktorí často komunikujú priamo s klientom, ale aj pre developerov, ktorých úlohou je tiež  podpora menej technicky zdatných kolegov a účasť na meetingoch, v ktorých sa od nich očakáva návrh riešení a technických postupov či tzv. estímácia user stories (hodnotenie náročnosti implementácie požiadavky).

Ako sa teda pripraviť na pohovor?

Pohovor je príležitosťou ukázať čo vieš, odprezentovať svoje silné stránky, porozprávať o svojich technických, ale aj netechnických vedomostiach a rozhodnutí pre prácu prácu v IT oblasti.

Priprav si informácie, ktoré ťa umožnia lepšie spoznať, popíš svoje skúsenosti, motiváciu, prípadne plány do budúcna. Buď pripravený na technické otázky, tému ITIL, agilné metódy vývoja softwaru a tiež komunikáciu v cudzom jazyku.

A to je v skratke všetko!